';

Nasza Gwarancja

 • Dokonujemy wszelkich starań, aby zabiegi przez nas wykonywane były przeprowadzane z maksymalną starannością, zgodnie z aktualnymi możliwościami technicznymi i wiedzą medyczną.

 • Wszelkie niezgodności z oczekiwaniami prosimy zgłaszać w momencie ich zauważenia.

 • Wszyscy lekarze pracujący w klinice zobowiązani są do możliwie szybkiego reagowania na zgłoszone uwagi.

 • Koszty zabiegu mogą ulec zmianie wyłącznie wtedy, gdy zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w planie leczenia.

WARUNKI GWARANCJI:

Zabiegi wykonujemy powtórnie na własny koszt, pod warunkiem przestrzegania określonych niżej zasad:

WYPEŁNIENIA (PLOMBY)

 • 24 miesiące w przypadku wypełnień estetycznych,
 • 12 miesięcy w przypadku pozostałych wypełnień (np. Odbudowa zęba na wkładzie, odbudowa zęba na pinach)
 • Obecność na wyznaczonych wizytach kontrolnych, jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, obowiązkowo dwa razy do roku (minimum co 6 miesięcy) ;
 • Utrzymanie odpowiedniej higieny jamy ustnej;
 • Przestrzeganie zaleceń lekarza/ higienistki;
 • Systematyczne usuwanie kamienia nazębnego i fluoryzacja zgodnie z zaleceniami;
 • Wykonywanie zalecanych zdjęć RTG.

PROTETYKA 24 miesiące

Dotyczy: proteza całkowita lub częściowa, proteza szkieletowa, korona porcelanowa, korona pełnoceramiczna, licówka porcelanowa oraz wszelakie mosty.

 • Przeprowadzenie i zakończenie pełnego leczenia zgodnie z przedstawionym przez lekarza planem leczenia;
 • Przestrzeganie zaleceń lekarza i personelu gabinetu;
 • Systematyczne usuwanie złogów i fluoryzacja zgodnie z zaleceniami;
 • Utrzymywanie odpowiedniej higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych;
 • Zgłaszanie się na wizyty kontrolne w wyznaczonych terminach;
 • Użytkowanie uzupełnień protetycznych zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • Wykonywanie napraw we własnym zakresie/innym gabinecie zrywa umowę gwarancji.

 

ENDODONCJA (LECZENIE KANAŁOWE) 24 miesiące

 • Bezwzględne przestrzeganie terminów kolejnych wizyt w trakcie leczenia endodontycznego;
 • Przestrzeganie zaleceń lekarza i personelu gabinetu;
 • Utrzymywanie odpowiedniej higieny jamy ustnej;
 • Zgłaszanie się na wizyty kontrolne w wyznaczonych terminach.

 

IMPLANTY 10 LAT

Dokumentem uprawniającym do gwarancji jest PASZPORT IMPLANTOLOGICZNY

 • Przeprowadzenie i zakończenie wszystkich etapów zabiegu zgodnie z przedstawionym przez lekarza planem leczenia;
 • Przestrzeganie zaleceń lekarza po zabiegu implantacyjnym;
 • Zgłaszanie się na wizyty kontrolne w wyznaczonych terminach;
 • Przestrzeganie zakazu palenia papierosów;
 • Utrzymywanie odpowiedniej higieny jamy ustnej;
 • Wykonywanie zalecanych przez lekarza zdjęć RTG;
 • Systematyczne usuwanie osadu zgodnie z zaleceniami w klinice;
 • Wykonywanie uzupełnień protetycznych na implantach w klinice.
PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

Dokonujemy wszelkich starań, aby zabiegi przez nas wykonywane były przeprowadzane z maksymalną starannością, zgodnie z aktualnymi możliwościami technicznymi i wiedzą medyczną.  Wszelkie niezgodności z oczekiwaniami powinny być zgłaszane w momencie ich zauważenia.
Wszyscy lekarze pracujący w klinice zobowiązani są do możliwie szybkiego reagowania na zgłoszone uwagi (jeśli lekarz wykonujący dane leczenie przebywa na urlopie, to każdy inny lekarz obecny w klinice, w miarę możliwości czasowych i umiejętności, przeprowadzi powtórne leczenie (np. założenie plomby) nieodpłatnie. Przed wykonaniem każdego zabiegu lekarz lub personel gabinetu informuje pacjenta o cenie planowanego leczenia ( przedstawia różne warianty cenowe planowanego leczenia). Koszty zabiegu mogą ulec zmianie wyłącznie wtedy, gdy zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w planie leczenia (np. korzeń zęba jest zbyt zniszczony, miękki aby utrzymać wkład, pomimo tego, że rtg zęba nie wykazywało takich zmian). W takim wypadku lekarz, o ile to będzie możliwe, powinien przerwać zabieg i poinformować pacjenta o zmianie warunków i kosztów leczenia.
Cennik znajduje się w recepcji.
Przy planowaniu wysokospecjalistycznego, skomplikowanego leczenia wymagającego długiego okresu czasu i wyjątkowo dużego nakładu materiałowego (np. rozległe odbudowy implantologiczne z odbudowami protetycznymi i podniesieniem zwarcia) dopuszcza się indywidualną wycenę prac opartą na rzeczywistych, przewidywanych kosztach, które przed przystąpieniem do leczenia muszą być ustalone z pacjentem.
Pacjenci są przyjmowani od godziny 9.00 do godziny 19.30 pn-pt.
Pacjent umawiany jest na określony dzień i godzinę a my dokładamy wszelkich starań, aby czas rozpoczęcia wizyty był dotrzymany. Ze względu na specyfikę pracy mogą jednak wystąpić pewne opóźnienia, za które z góry przepraszamy. Dzień przed terminem wizyty wysyłana jest wiadomość SMS przypominająca o wizycie.
Jeżeli pacjent nie może przybyć na umówioną wizytę, powinien poinformować recepcję najszybciej jak to jest możliwe. Informacja o niestawieniu się na wizytę na mniej niż 6 godzin od wyznaczonego terminu powoduje, że przeznaczony na Państwa wizytę czas nie może być wykorzystany przez innego pacjenta.