';

NFZ logo

Narodowy Fundusz Zdrowia

W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia Przychodnia Stomatologiczna Korona świadczy usługi z zakresu leczenia stomatologicznego w narkozie.

Kto może skorzystać z dofinansowania NFZ?

  • Dzieci i młodzież niepełnosprawna do ukończenia 16 roku życia, dzieci i młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i znacznym od ukończenia 16 do ukończenia 18 roku życia, osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły 18 rok życia posiadające orzeczenie o odpowiednim stopniu niepełnosprawności wydawane przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  • Osoby posiadające orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji bądź o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • Osoby posiadające wydane przed 1 stycznia 1998 roku orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów,

Co warto wiedzieć przed umówieniem się na wizytę do dentysty?

  • Chcąc umówić pacjenta na wizytę prosimy o przygotowanie danych osobowych, tj. adresu, numeru PESEL oraz numeru telefonu,
  • Pierwszą wizytą pacjenta jest wizyta konsultacyjna, na której określamy zakres planowanego zabiegu – prosimy o dostarczenie na wizytę dokumentów orzekających o niepełnosprawności pacjenta,

Jak przygotować się do zabiegu w narkozie?

  • Po wizycie konsultacyjnej pacjent otrzymuje do wypełnienia ankietę anestezjologiczną, którą powinien wypełnić i dostarczyć w dniu zaplanowanego zabiegu,
  • W dniu planowanego leczenia nie wolno palić, jeść i pić na 6 godzin przed rozpoczęciem zabiegu,
  • Pacjenci przyjmujący leki mogą je przyjąć najpóźniej na 2 godziny przed planowanym zabiegiem (z niewielką ilością wody),
  • Na zabieg należy zgłosić się z osobą towarzyszącą,