';

Etapy implantacji

Etapy implantacji

KROK PIERWSZY
DIAGNOSTYKA I PLANOWANIE LECZENIA

Pierwszy etap to konsultacja i rutynowe badanie stomatologiczne.  Celem tej wizyty jest uzyskanieinformacji na temat ogólnego stanu zdrowia pacjenta, przyjmowanych leków, przebytych i obecnych chorób, tak aby wykluczyć ewentualne przeciwskazania do zabiegu implantacji. W badaniu stomatologicznym należy wykluczyć wszelkie potencjalne źródła zakażenia (ubytki próchnicowe, kamień nazębny, korzenie zgorzelinowe).

Po badaniu lekarz implantolog przystępuje do planowania leczenia. Polega ono na analizie warunków kostnych, czyli określeniu czy ilość kości (grubość wyrostka zębodołowego) pozwala na wprowadzenie implantu. U osób starszych oraz u osób, które utraciły ząb wiele lat temu, ilość kości może okazać się niewystarczająca dla podtrzymania i stabilizacji implantu. Konieczne do przeprowadzenia są wtedy dodatkowe zabiegi jak: sterowana regeneracja kości, podniesienie dna zatoki szczękowej.
Niezbędne do właściwej oceny warunków w jamie ustnej i prawidłowego zaplanowania leczenia jest zdjęcie pantomograficzne.
Pacjent otrzymuje na piśmie plan leczenia wraz z wstępną wyceną.

 

KROK DRUGI
CZĘŚĆ CHIRURGICZNA – IMPLANTACJA
Wszczepienie implantu przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. Zabieg jest bezbolesny i trwa od pół godziny do godziny, w zależności od liczby wprowadzanych implantów. Lekarz dentysta za pomocą specjalnego wiertła przygotowuje tak zwane łoże kostne, w które następnie wprowadza implant. Po 14 dniach następuje zdjęcie szwów.

 

KROK TRZECI
OSTEOINTEGRACJA
Bezpośrednio po wszczepieniu implantu rozpoczyna się proces zwany osteointegracją czyli gojenie się kości  wokół implantu, w efekcie czego implant zostaje „zacementowany” w kości. Czas procesu osteointegracji jest ustalany indywidualnie, zwykle wynosi około 6 miesięcy dla implantów w szczęce i około 3 miesięcy dla implantów w żuchwie. Różnica ta wynika z odmiennej struktury kości szczęki i żuchwy.

 

KROK CZWARTY
ODSŁONIĘCIE IMPLANTU
Po upływie ustalonego wcześniej czasu przeznaczonego na osteointegrację (3-6 miesięcy) następuje odsłonięcie implantu.  W znieczuleniu miejscowym lekarz nacina błonę śluzową położoną bezpośrednio nad wszczepem i mocuje tak zwaną śrubę gojącą. Okres gojenia po odsłonięciu implantu wynosi 14 dni.
Śruba gojąca  ułatwia prawidłowe wygojenie się błony śluzowej w bezpośrednim otoczeniu implantu, jak również modeluje kształt dziąsła pod przyszłą koronę protetyczną, aby uzyskać efekt estetyczny maksymalnie zbliżony do naturalnych warunków. Po dwóch tygodniach od odsłonięcia implanty i tkanki otaczające są przygotowane do wykonania ostatecznego uzupełnienia protetycznego.

 

KROK PIĄTY
CZĘŚĆ PROTETYCZNA
Ten etap leczenia może mieć różny przebieg w zależności od zaplanowanego wariantu protetycznego.  Wybór rozwiązania protetycznego zależy od liczby brakujących zębów.